top of page

Lehdistötiedotteet

McDanze yhdistys edistää tanssitaiteen harrastusta ikään, sukupuoleen, rotuun, varallisuuteen, kansallisuuteen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen ja asemaan katsomatta.

Kulttuurin, tanssin ja taiteen avulla voi nauttia arjen estetiikasta, toteuttaa itseään ja keskittyä mielihyvää tuottaviin asioihin. Tanssin harrastaminen opettaa myös sietämään keskeneräisyyttä ja tarttumaan hetkeen.

Tiedote 30.3.2021 - julkaisuvapaa heti

 

OTSIKKO: Tanssii tissien kanssa – uudenlaista rintaterveyden edistämistä tanssin keinoin!

 

Rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ihmistä. Se on naisten yleisin syöpäsairaus Suomessa. Nyt edistetään rintaterveyttä siten, että se jää mieleen.

 

Tissiasiantuntijoita ja tanssipartnereita täydessä vauhdissa

Koska rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa sen hoitoa ja vähentää kuolleisuutta, kannattaa varhaista toteamista avittaa rintojen omatarkkailulla. Elintavoilla voidaan puolestaan jonkin verran vähentää rintasyöpäriskiä. Säännöllinen liikunta voi tutkimusten mukaan vähentää rintasyöpäkuolleisuutta ja syövän uusiutumisen riskiä sekä auttaa selviytymään syöpähoitojen haittavaikutuksista.

Tanssi on erinomaista liikuntaa. Lisäksi tanssi on luovaa toimintaa, joka parantaa koettua elämänlaatua sekä auttaa hallitsemaan stressiä ja ahdistuneisuutta.

Kun Tunne rintasi ry suunnitteli osallistumista vuoden 2021 Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinoille, mukaan pyydettiin tanssipartneri McDanze tanssikoulu ja -yhdistys. Alkoi yhteinen projekti nimeltään Tanssii tissien kanssa, jonka teemoina ovat rintaterveyden ja tanssitaiteen edistäminen, terve kehonkuva sekä kulttuurihyvinvointi. Sen tarkoituksena on viestiä tärkeistä asioista positiivisessa hengessä.

 

Tule mukaan seuraamaan, miten kaikki liittyy kaikkeen!

Lähes 50 McDanzen tanssijaa osallistui ympäri Uuttamaata erikseen kuvattujen tanssiklippien tekoon. 7.4. alkaa somekampanja, jonka aikana julkaistaan 14 tanssiklippiä saatteenaan teemaan liittyvä, terveyttä edistävä teksti. Kampanja kulminoituu ohjelmanumeroksi 10.5.2021 verkossa järjestettävillä, Uusimaaviikkoon kuuluvilla, Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinoilla.  Markkinoilla nähdään ensimmäistä kertaa kaikista klipeistä muodostuva tanssikokonaisuus, rintaterveyden edistämisen kerronnallista puolta unohtamatta.

Tule mukaan seuraamaan niin näet, miten rintaterveys, tanssi, kehopositiivisuus ja kulttuurihyvinvointi linkittyvät toisiinsa!

 

Tunne rintasi ry on järjestö, jonka missiona on rintaterveyden edistäminen opastamalla omatarkkailua, viestimällä rintasyövän oireista sekä puhumalla terveen kehonkuvan puolesta. Vakavasta asiasta välitetään tietoa positiivisella sävyllä.

McDanze on edistyksellinen tanssikoulu ja -yhdistys, joka edistää tanssitaidetta ja tanssimisen iloa taustaan katsomatta.

Tunne rintasi ry:stä saat lisätietoa osoitteessa tunnerintasi.fi

FB: Tunne rintasi, Twitter: @tunnerintasi, Instagram: @tunnerintasi, LinkedIn: Tunne rintasi ry

McDanzesta voit lukea osoitteessa mcdanze.fi

FB: McDanze, Instagram: @mcdanze

Kurkkaa myös blogiteksti rintaterveyden edistämisestä, kulttuurihyvinvoinnista ja timanttisesta verkostovoimasta osoitteessa: https://bit.ly/2ZuoGWv.

Lue Uusimaa-viikosta lisää osoitteessa www.uusimaaviikko.fi

 

Lisätietoja antaa:

Tea Geitel, McDanze

tea.geitel@mcdanze.fi

p. 0505384485

Karolina Sivonen, Tunne rintasi ry

karolina.sivonen@tunnerintasi.fi

p. 0505449770

bottom of page