Toisinaan McDanze videoi tanssejaan erilaisissa ympäristöissä. Videointisessiot ovat McDanzen lisäpalvelu, joihin osallistuvat halukkaat vapaaehtoisesti. Sessiot ovat olleet erittäin suosittuja.

 

Videointiprojektit tehdään pääsääntöisesti tunneilla tanssittavista tansseista. Poikkeuksen tekee McKoreo-kurssin tanssit, jotka vidoidaan aina kurssin päätteeksi.

Videointisessiot ovat aina hauskoja kokemuksia niihin osallistuville vaihtuvine videointiympäristöineen ja teemoineen.

McDanze videointeihin voi osallistua kuka vaan, joka käy McDanze tunneilla tai osallistuu McKoreo-kursseihin.