top of page
Search

Tanssii tissien kanssa -hyväntekeväisyysproggis

Blogin kirjoittaja on yhteistyökumppanini, ihana ja suloinen Karo, jonka kanssa projektin tekeminen on kuin tanssi. Ideat sinkoilevat vapaina, uusia ideoita syntyy entisten jatkoksi, tehdään sulassa sovussa yhteistuumin, molemmat innokkaina toisiaan kuunnellen, kunnioittaen ja sparraten.


Ole hyvä Karo! 


Tieto, taito ja toinen toistaan täydentävät näkemykset loistavat, kun raudanlujat ammattilaiset jakavat niitä keskenään ja vievät eteenpäin omissa verkostoissaan, kirjoittaa järjestösuunnittelijana Tunne rintasi ry:ssä työskentelevä Karolina Sivonen.


Karolina Sivonen työskentelee Tunne rintasi ry:ssä järjestösuunnittelijana. Koulutukseltaan hän on kätilö (YAMK). Karolinan ammatillinen missio on terveyden edistäminen uusilla ja raikkailla konsteilla. Vapaa-ajalla suurimmat intressit ovat herkullinen ruoka, musiikki sekä matkailu.


Elokuussa 2020 juna vei Helsingistä Hyvinkäälle. Olin harjoittelijamme kanssa järjestöurani ensimmäisellä ”työmatkalla” kohti Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinoita. Perillä odottivat esitykset eri toimijoiden monipuolisesta kulttuurihyvinvoinnillisesta palvelutarjonnasta.


Erityisesti yksi esityksistä vangitsi huomioni. Maskit päässä tuijotimme, kun vaaleahiuksinen nainen esittäytyi lavalla ja video alkoi pyöriä valkokankaalla.

Video oli vaikuttava. Ryhmä naisia naamioissa ja kauniissa mekoissa tanssi kesäisessä luonnossa musiikin säestämänä. Tanssijat olivat Vanajan avovankilan vankeja Prison dance Europe -tanssiprojektissa. Mieletöntä, ajattelin. Projektissa yhdistyi naisvankien hyvinvoinnin edistäminen, liikunta, kulttuuri, taide ja muoti.


Tämän toimijan puheille pitäisi päästä!


Järjestöhommissa tissisuunnittelijana


Työskentelen Tunne rintasi ry:ssä järjestösuunnittelijana. Olen paneutunut aiheisiin rintasyöpä ja rintojen omatarkkailu. Rintojen omatarkkailu on yksilön omaa terveyttä edistävää toimintaa. Työhöni kuuluu myötävaikuttaa rintasyövän varhaiseen toteamiseen lisäämällä tietoa rintasyövästä, rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä.

Järjestömme kannustaa ja opastaa rintojen omatarkkailuun sekä auttaa kunnioittavan ja terveen kehonkuvan muodostamisessa. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa rintojen omatarkkailun asemaa terveyden edistämisessä ja rintasyövän varhaistoteamisen yhtenä muotona. Edistämme myös kehollista yhdenvertaisuutta.

Toimintamme tunnuspiirre on vakavasta asiasta viestiminen positiivisella otteella


Toimintamme tunnuspiirre on vakavasta asiasta viestiminen positiivisella otteella. Kehitämme erilaisia lähestymistapoja viestimme eteenpäin viemiseksi. Keskeistä on yhteistyö eri kumppanien kanssa. Verkoston voimalla saamme viestiimme puhtia ja laajuutta.


Mitä kaikkea sitä voikin tehdä!


Esimerkkejä verkostovoimasta ovat Tunne rintasi ry:n ja Rintasyöpäyhdistyksen arvokas yhteistyö, jossa kaksi näkökulmaa samasta aihepiiristä yhdistyy: terveyttä edistävä ja jo sairastunutta auttava. Rintaterveyttä on edistetty yhteisissä webinaareissa ja Breast Health Day -tapahtumassa. Tietoa jaetaan ja kaveria autetaan. Parhaillaan suunnittelussa on myös projekti syöpäverkoston kanssa. Siihen kuuluu edellä mainittujen lisäksi Suomen syöpäsairaanhoitajat ry.


Muita verkostovoiman timantteja ovat avusteisen omatarkkailun ohje Aspa-säätiön Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen ja CP-liiton kanssa, kirjallisen materiaalin levittäminen ja messuyhteistyö terveysalan ammattilaisten ja ammattiliittojen kanssa, podcastit eri alan asiantuntijoiden kanssa, opastukset eri kaupungeissa, yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa opinnäytetöissä, harjoitteluissa ja opiskelijatapahtumissa sekä Marttaillan mallin suunnittelu perustajiemme Marttojen kanssa.

Askel taiteellisempaan verkostovoimaan on opastusvideoiden tekeminen Metropolia Ammattikorkeakoulun mediaopiskelijoiden, kuvataiteilija Apilan ja näyttelijä Elsa Saision kanssa sekä valokuvanäyttely Imetyksen tuki ry:n ja taiteilija Paola Suhosen kanssa. Entä mitä sanot Adikian Tunne rintasi ry:lle tekemästä Mun bosat -kappaleesta?


Uudet ja innovatiiviset yhteistyön muodot ovat terveyden edistämisen suola


Verkoston toimijoiden yhteisissä teemoissa ja aihepiirissä on erinomainen pohja viestin viemiseksi eteenpäin. Eri alojen osaamisen yhdistäminen luo uutta ja innovatiivista. Tieto, taito ja toinen toistaan täydentävät näkemykset loistavat, kun raudanlujat ammattilaiset jakavat niitä keskenään ja vievät eteenpäin omissa verkostoissaan.


Mutta miksi minä kirjoittelen täällä ja miten Tunne rintasi ry:n teemat rintaterveys, rintasyöpä ja rintojen omatarkkailu liittyvät Uusimaa-viikon kulttuurihyvinvointi-teemaan? Siksi ja siten, että terveyteen vaikuttavat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät.


Eri alojen osaamisen yhdistäminen luo uutta ja innovatiivista


Elämään kuuluu vapaus ilmaista itseään sekä mahdollisuus olla osallinen kulttuurissa, taiteissa ja liikunnassa elinolosuhteista, voinnista tai pystyvyydestä riippumatta. Ihmiselle itselleen tärkeällä ja luovalla toiminnalla voidaan edistää hyvinvointia.


Säännöllinen liikunta voi vähentää rintasyöpäkuolleisuutta ja syövän uusiutumisen riskiä, jonka lisäksi se auttaa selviytymään syöpähoitojen haittavaikutuksista. Liikunta parantaa koettua elämänlaatua sekä auttaa hallitsemaan stressiä ja ahdistuneisuutta. Liikunta ja rintojen omatarkkailu ovat arjen terveystekoja, joilla voi tehdä itselleen hyvää.

Tanssi on laji, joka yhdistää liikunnan ja kehollisuuden taiteeseen. Liikunnan lisäksi tanssi tuo elämään rohkeutta, syrjäyttää pelkoa ja epävarmuutta. Se rentouttaa, antaa itsevarmuutta ja vapauttaa henkisiä lukkoja. Liikunta, taide, terve kehonkuva, terveyden edistäminen ja kulttuurihyvinvointi. Ne liittyvät toisiinsa paljonkin.


Keräsimme rohkeutemme ja menimme juttelemaan vaaleahiuksiselle naiselle. Avatessani suuni, huomasin puheeni pulppuavan normaalia nopeammin, hermostuksen takia tietysti. Hermostus oli kuitenkin turhaa; McDanzen Tellu oli mahtava!


Liikunta, taide, terve kehonkuva, terveyden edistäminen ja kulttuurihyvinvointi


Muutama kuukausi tuon avauskeskustelun jälkeen juna vei Tunne rintasi ry:n sekä yhteistyökumppanit MC Tissimissin ja Babylon-klovnin omatarkkailuohjelmanumerolla Järvenpäähän McDanze-tanssikoulun järjestämään McGaalaan. Eräs McDanzen tanssijoista oli samana vuonna kesken kilpailuharjoitusten sairastunut rintasyöpään. Gaala järjestettiin rintasyöpätutkimusta tukevan Roosa nauha -keräyksen hyväksi.


Tänä keväänä ympyrä sulkeutuu, kun matkaamme virtuaalisesti Uusimaa-viikon Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinoille TunneRintasi-McDanze-yhteistyönä. Tanssii tissien kanssa -projekti on verkostovoimaa, kulttuurihyvinvointia ja rintaterveyden edistämistä parhaimmillaan!


Karolina Sivonen

173 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page